به اول مرداد و تولد عمو پورنگ نزدیک میشویم. شرایط به گونه ای است که برگزاری مراسم تولد عمو، چون سال گذشته کمی دشوار به نظر میرسد ولی شاید خدا خواهد و نصیب باشد. امیدوارم بزودی شرایط بهتر شود.  سایت کودکانه عمو پورنگ نیز .... زیاد ناراحت نشوید، خبر خوب هم داریم:
در چارچوب جذاب شدن برنامه های تابستانی در رسانه ملی، برنامه زنده عمو در تابستان آغاز میشود.
پیشاپیش تولد عمو پورنگ مبارک


مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi عکس