برنامه متنوع عموپورنگ قسمت بعدی این مراسم بود که یک ساعت و بیست دقیقه به طول انجامید و علاوه بر کودکان و نوجوانان مورد توجه و عنایت تمامی حاضران قرار گرفت و به طور مکرر مورد تشویق حضار واقع شد و فضایی آکنده از عشق به میهن و سرور و شادی در سالن حاکم گشت

/ 0 نظر / 5 بازدید