/ 4 نظر / 18 بازدید
هنگامه حق جو

[اضطراب]عموپورنگ دوست دارم [شرمنده][اوغ][گریه][خداحافظ]

arezoo

[گریه]دلمون تنگ شده براتون عمو جون.

محمدحسین فکری

من دوست دارم باعموپورنگ حرف بزنم.چندبارپیام دادم ولی توتلویزیون اسمم رونخوندن.الانم نمیدونم کجاباعموپورنگ حرف بزنم که حرفاموبخونه.[گریه] من عمورودوست دارم[لبخند]