عمو پورنگ و امیر محمد در برنامه زنده ( اصفهان )

عمو پورنگ و امیر محمد در حضور دهها هزار نفر در میدان نقش جهان اصفهان برنامه اجرا میکنند و مستقیما از شبکه یک پخش میشود. واقعا باهوش است و عالی هنرنمایی میکند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
سیده فائزه

[گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][گل][گل][تعجب][دست][راک]

علی

عمو پورنگ برنامه ی شما عالی بود دوست دارم عمو[خنده][گل][گل][گل][گل][گل]