یک روز خاطره انگیز!

قرار بود هفت- هشت روز دیگر بیاید اما وقتی خبر نگار هنری مان -مریم احمدی- بهاو خبر داد که دکتر فتح اله زاده بزودی مسافر مکه و خانه خداست، گفت فردا صبح ساعت١١می آیم. داریوش فرضیایی - عمو پورنگ محبوب بچه ها- را میگویم که روز ۴شنبه  ششمآذر راس ساعت ١١ صبح با چهره ای متبسم و شاد به همراه مسلم آقاجانزاده تهیه کنندهبرنامه هایش به دفتر مجله آمد. خوش قولی اش متعجبمان کرد، چون هنرمند ها وفوتبالیستهای زیادی را دیده ایم که بی بهانه و با بهانه سر قرار حاضر نمیشوند و یاحد اقل یکی- دوساعت دیر می آیند.

کارمندان مجله که میدانستند عمو پورنگ مجری برنامه پر طرفدار کودک شبکه ١ می‌‌آید، بچه هایشان را با خود آورده بودند. روز خوب و خاطره انگیزی بود. بچه ها حسابیذوق کرده بودند و تا میتوانستند با عمو پورنگ عکس یادگاری گرفتند و از سر و کولشبالا رفتند.

عمو پورنگ عاشق بچه هاست و به عشق آنها یک دم از کار و فعالیت و آموختن باز نمیماند. او به سردبیر مجله - دکتر مهدیزاده- گفت :" اگر بعد از ظهر در تلویزیونبرنامه زنده نداشتم تا غروب اینجا میماندم "

فرضیایی به مادرش  فوق العاده احترام میگذارد و از او به نیکی یاد میکند ومیگوید هر چه دارم از دعای خیر مادرم است. او که با مادرش در حوالی خیابان پیروزی تهران زندگی میکند، خودش را گم نکرده ومعتقد است: " انسان باید صداقت و تعهد و ظرفیت داشته باشد تا در دل مردم جای گیرد وجاودانه شود." کار کردن برای بچه ها حس و حال خاصی میخواهد. در روزگاری که خیلی هاتنگ حوصله اند و به اندک مشکلی عصبی میشوند شاد بودن و حوصله بچه ها را داشتن ونازشان را خریدن هنر است. هنری که هر کسی آنرا ندارد. عمو پورنگ با آنکه مجرد استوهنوز احساس پدر بودن را تجربه نکرده، اما طوری با عشق و علاقه با بچه ها رفتارمیکندکه گویی همه آنها جگر گوشه های او هستند. در طول ٢ ساعتی که در دفتر مجله بود،بارها بچه ها را بوسید و در آغوش گرفت و سر به سرشان گذاشت و با هرکدام که خواستندعکس یادگاری گرفت و خم به ابرو نیاورد.

داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) ٣۵ سال دارد، اما مثل بچه ها شاد و سر زنده است. انگار نه انگار که در زندگی شخصی و حرفه اش مشکلاتی وجود دارد. او میگوید اگر بچهها روزی مرا دوست نداشته باشند ، نمیدانم چه بلایی سرم می آید. حدود ۶ سال است کهبرای بچه ها نقش عمو پورنگ مهربان را بازی میکند  و بدون ادا و اطوار های حرفه ایساده و صمیمانه با آنها ارتباط برقرار می کند. او عاشق دنیای کودکان است و میگویدوقتی میان بچه ها هستم حس میکنم با پاکترین و نجیب ترین موجودات نشست و برخاستدارم.

کودک درون عمو پورنگ بشدت بیدار و فعال است ، به طوری که مادرش به او میگوید پستو کی میخواهی بزرگ شوی؟ کی میخواهی دست از سر دنیای بچه ها برداری؟

اما راستش ما بزرگتر ها و بچه ها دلمان نمیخواهد عمو پورنگ از دنیای کودکانه خودبیرون بیادی. اگر عمو پورنگ نباشد ، اگر سر به سر بچه ها نگذارد و آنها را از ته دلنخنداند، آنها دلشان میگیرد .

او یک مجری موفق . مردمی است . کسی که کار و حرفه را با عشق و تواضع آمیخته استو اگر چه روز به روز از نردبانهای شهرت و محبوبیت بیشتر بالا میرود ، اما یک لحظهخدا را فراموش نمیکند.

گزارش از فرزاد آهنگ

/ 1 نظر / 15 بازدید
زادمهرمهرآفرین( حسن توکلی رودسری )

به نام نامی مهر... خاک آسمانیت را بر سر و چشمم می مالم ...ستونهایت را می بوسم... چه کنم ؟ دوستت دارم...ای سرزمین جاوید...ای بهشت آسمانی ... ای خاک آسمانی و گهرخیز پارس... پایگاه دل تپنده ایران بزرگ: www.mehrafrin.persianblog.ir